שרתי דיבור
מספר אנשים
תוכנה
גישת FTP
פאנל ניהול
עלות חודשית
הזמנה
10
Ventrilo 3
15 ש"ח
20
Ventrilo 3
30 ש"ח
35
Ventrilo 3
50 ש"ח
50
Ventrilo 3
100 ש"ח
10
Teamspeak 3
15 ש"ח
20
Teamspeak 3
30 ש"ח
35
Teamspeak 3
50 ש"ח
50
Teamspeak 3
100 ש"ח