תשלום דרך הדואר


דואר רשום - שליחת צ'ק בדואר רשום, מזומן בזמן או דואר רגיל