קונטר סטריקמ"ס שחקנים מודים בסיסיים פאנל ניהול מודים לבחירה מחיר חודשי חיוב טלפוני הזמנה
12
3 15₪ 40₪
14
3 20₪ 45₪
16
5
25₪
50₪
18
5 30₪ 55₪
20
5 35₪ 60₪
22
5
40₪
65₪
24
7 45₪ 70₪
26
7 50₪ 75₪
28
7 55₪ 80₪
30
7 60₪ 85₪
32
10 65₪ 90₪